Бои, спрей бои

Боите са с многостранно предназначение, силно устойчиви на изменения, причинени от ерозия, запояване и измиване. Имат богата гама цветове, лесни за нанасяне, висока покривна способност, екологично чисти и безвредни.